שרי האוצר, התחבורה והגנת הסביבה, חתמו על הצווים שמסדירים את רפורמת המיסוי הירוק. הרפורמה כוללת שורה של צעדים, ביניהם העלאת מס הקניה על רכב ל-90% ומתן הטבות משתנות בהתאם למידת פליטות המזהמים של הרכב כדי לתמרץ רכישה של כלי רכב פחות מזהמים.

הצעד צפוי לייקר משמעותית כלי רכב רבים, במיוחד מקבוצת שווי שימוש 4 ואילך, אולם לטענת רשות המיסים צפויה דווקא ירידת מיסוי בלמעלה ממחצית מדגמי הרכב בקבוצת כלי הרכב שמחירם לצרכן עד 120,000 שקל.

לדברי הרשות, הרפורמה תיכנס לתוקף כמתוכנן ב-2 באוגוסט והיא תחול על כלי רכב שייובאו לישראל ממועד זה ואילך. כללי המיסוי החדשים יחולו גם על כלי רכב מייבוא אישי, שהבקשות ליבואם יוגשו למשרד התחבורה מיום ה-2 באוגוסט ואילך.

בהודעת הרשות לא ניתן שום אזכור לבג"ץ שהגישו בשבוע שעבר שלושה יבואני רכב בבקשה להוציא צו מניעה כנגד הרפורמה. בענף הרכב אמרו היום בתגובה "ההודעה על חתימת הצו שפורסמה כשבוע לפני תום הארכה, שבית המשפט נתן לאוצר כדי להגיב על טענות היבואנים, נועדה לקבוע עובדות בשטח".

עדיין לא ברור איך יתייחס בית המשפט לשינוי במצב המשפטי של התקנות בתקופת הביניים. בענף מעריכים כי הפעולה המהירה של האוצר נובעת בין השאר מחוות דעת של משרד המשפטים ולפיה העתירה לבג"ץ אכן עשויה לעכב את כניסת התקנות לתוקף.

צווי הרפורמה, שנחתמו השבוע על ידי השרים, גם מסדירים את השינויים בשיטת חישוב זקיפת שווי השימוש ברכב, שתהפוך ליניארית החל מראשית ינואר 2010. לדברי הרשות, המעבר לשיטה הליניארית עשויה ליצור תמריץ להורדת מחיר המחירון, שישמש כבסיס לקביעת המס, זאת בשונה מהתמריץ הקיים היום לקביעת מחיר גבוה במחירון לצרכן ולהעניק הנחות לחלק מהלקוחות, למשל לציי רכב גדולים.

שיעור שווי השימוש החודשי ברכב צמוד נקבע לאחר תיאום עם התעשיינים והמעסיקים על 2.19% ממחיר המחירון בשנת 2010 ובשנת 2011 צפוי שיעור זה לעלות ל-2.5% - זאת בתנאי שלא יחולו שינויים משמעותיים ברמת המחירים של כלי הרכב אשר יחייבו שינוי בשיעור השווי לכיוון זה או אחר. *