משרד האוצר, ההסתדרות ולשכת המסחר הגיעו להסכמה בנושא שווי השימוש ברכב צמוד לאחר המעבר לשיטת חישוב רציפה ב-1 בינואר 2010. על פי ההסכם יציב האוצר את שווי השימוש לשנה הראשונה (2010) ל-2.2% ממחיר הרכב, לעומת 2.35% כפי שהתכוון האוצר בתוכנית המקורית. החל משנת 2011 יעלה שווי השימוש ל-2.5% לעומת 2.75% במתווה המקורי.
האוצר סיכם עם ההסתדרות והתעשיינים כי נקודת המוצא היא, ששווי השימוש הממוצע בעקבות החלת השיטה החדשה לא ישתנה לעומת השווי כיום, גם אם תחול התייקרות במחירי הרכב כתוצאה מהעלאת מס הקניה. כדי לעקוב אחרי השינוי סוכם כי לאחר 2010 ייבדק השינוי בשווי השימוש בטווח המחירים הממוצע של כלי הרכב החדשים שנרכשים על ידי הציים, בין 127 אלף שקל ל-135 אלף שקל, ובהתאם לשינויים בהם יותאם מחדש האחוז ממחיר הרכב לפיו נקבע שווי השימוש, כלפי מעלה - עד 2.6% ממחיר הרכב - או כלפי מטה עד 2.43% ממחיר הרכב.
עוד סוכם כי תוקם ועדה משותפת לאוצר, משרד התחבורה, ההסתדרות, התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר, במטרה למנוע התייקרות משמעות בכלי רכב המוגדרים רכבי שירות – טנדרים, מסחריות ועוד - שצפויים להתייקר משמעותית בעקבות המיסוי הירוק. נקבע גם כי תיבדק הפגיעה האפשרית בבעלי המוניות בעקבות "המיסוי הירוק". הסיכום כולל גם הפחתה של העלאת מס הקנייה על רכב החל מה-1 באוגוסט במסגרת "המס הירוק" ל-90% לעומת 92% על פי התכנון המקורי.
בענף הרכב מעריכים כי הפשרה של האוצר אינה מהותית ומלכתחילה נקבעו בתוכנית אחוזים גבוהים ולא ריאליים בתור "בסיס למיקוח". ביחס להפחתת מס הקנייה מ-92% ל-90% אומרים בענף כי מדובר בשינוי זניח בהשוואה להתייקרות הכוללת הצפויה ברוב כלי הרכב.
המעבר לחישוב שווי השימוש ברכב צמוד על פי השיטה הרציפה ב-1 בינואר 2010 צפוי לשנות את הבסיס לחישוב זקיפת ההטבה החודשית בגין השימוש ברכב צמוד לעובד. בעשור האחרון חושב גובה הזקיפה בהתאם ל-7 "קבוצות מחיר" עם סף מחיר עליון ותחתון. השיבוץ של רכב באחת מקבוצות המחיר בתחילת השנה קבע את גובה ההטבה בגינו לכל השנה. מנגנון הקבוצות יצר עיוותים רבים ומנע, בין השאר, הורדת מחירים ללקוחות הפרטיים גם כאשר התאפשר לעשות זאת בזכות שערי מטבע נוחים.
בשיטה החדשה יקבע גובה הזקיפה בצורה משתנה ברציפות כאחוז ממחיר המחירון של הרכב לצרכן בתחילת השנה. באוצר מאמינים כי השיטה החדשה תעניק ליבואנים מוטיבציה להוריד את המחירים, כדי להציע שווי שימוש נמוך ואטרקטיבי יותר לעובדים. עם זאת עדיין נותרו מספר פרטים לא סגורים ביחס לרפורמה החדשה, כגון תדירות העדכון שלה בהתאם למחירונים – אחת לשנה, אחת לרבעון או בפרק זמן קצוב אחר.
יצוין כי כל רכב חדש, שיירכש עד סוף דצמבר השנה, ימשיך לשלם את שווי השימוש על פי מתווה "קבוצות המחיר" הנוכחי עד תום השימוש בו.
במקביל, הודיע האוצר כי גם ב-2010 תיוותר בעינה הטבת המס על מערכת בקרת יציבות בכלי רכב. זאת למרות שמשנה זו יחויבו כל כלי הרכב הפרטיים והמסחריים הכלים בהתקנת מערכת כזו. באוצר מציינים לאור העובדה שלא כל יצרני הרכב ערוכים לאספקת מערכת בקרת היציבות מוסכם על הצדדים כי להמשיך ולפעול לתמרוץ המערכת החיונית.