בסוף השבוע שעבר רשות המיסים הגישה לשר האוצר את התוכנית הסופית של 'המס הירוק' על כלי רכב. התוכנית גובשה בתום דיונים ממושכים והיא משלבת בתוכה את המלצות "ועדת המיסוי הירוק", שהוגשו לממשלה לפני כשנתיים, לאחר שעברו התאמות משפטיות ושינויים, שנועדו להפוך את המס הירוק לאמצעי לגיוס הכנסות לקופת המדינה.

האוצר טרם שיחרר פרטים אודות מתווה המס אולם בענף הרכב מעריכים כי המס על כלי רכב יעלה משיעור של 75% כיום לשיעור של 85%-90%, שממנו יקבלו כלי רכב בעלי זיהום מופחת "פרס" ירוק, שיקזז את העלאת המחיר.
בענף מעריכים כי המחיר של כלי הרכב הטיפוסיים מקבוצה 2, שנמצאים קרוב לרמה הנייטראלית של המיסוי הירוק (כלומר לא מזהמים מעל הממוצע ולא מתחת לממוצע), יתייקרו בתום התהליך בכמה מאות שקלים עד סביבות 1,500-2,000 שקל ביחס למחירם כיום, בהתאם לרמת הזיהום. המחיר של רכבי פאר, רכבי כביש-שטח ואחרים, שנמצאים בקבוצות הזיהום הגבוהות ולפיכך אינם זכאים לקיזוז מהעלאת מס הקנייה, צפויים להתייקר בשיעור של 12%-15%, שמשמעו התייקרות של עשרות אלפי שקלים לעומת המחיר כיום. לעומת זאת כלי רכב, שיוגדרו על פי נוסחאות האוצר בתור "ירוקים", כלומר מזהמים פחות מהממוצע באופן מהותי, יוזלו לעומת המחיר הקיים – ייתכן שבשיעור של כמה אלפי שקלים.

עדיין לא ברור מתי ייכנס המס הירוק לתוקף אם כי בענף הרכב מעריכים, שתאריך היעד המקורי שקבע האוצר, ה-1 ביולי, עלול להיות לא ריאלי. האוצר צפוי לערוך מחר מסיבת עיתונאים שבה תוצג התוכנית.