לאחר שנה וחצי מיום כינוסה מודיעה ועדת המכרזים במינהל הרכש הממשלתי באילו מכוניות חדשות ינהגו שרי ישראל. שתי הזוכות, אודי A6 וסקודה סופרב, הן מכוניות סאלון גדולות מפוארות ומרשימות והן יחליפו את מכוניות הוולוו ששירתו את חברי הכנסת במהלך השנים. החשב הכללי, ירון זליכה מסר כי: "המכרז, שנערך ע"י מינהל הרכש הממשלתי, השיג את מטרותיו: אספקת רכבים ברמה נאותה לשרי הממשלה וחיסכון בשיעור של עשרות אחוזים בעלויות הרכישה והתחזוקה".