לכולכם ודאי זכור צליל הטרטור של מנוע בוקסר מקורר אוויר ששירתו את תוצרת פולקסוואגן בעבר הרחוק. אמנם במחוזותינו הוחלפו הבוקסרים ההם כבר לפני עידן ועידנים, אך במדינות מתפתחות, כמו ברזיל , מנועים אלו עדין נפוצים - בחיפושיות שיוצרו שם עד לא מכבר ובטרנספורטר הותיק שעדין מיוצר שם. אך בימים אלו יורד הגרזן על קו הייצור האחרון של מנועי הבוקסר האגדיים – פולקסווגן ברזיל הודיעה על הפסקת יצור המנועים מקוררי האוויר בשל תקנות זיהום אויר ורעש מחמירות שיכנסו לתוקף בברזיל בשנת 2006. יש לציין שלמרות הפסקת יצור מנוע קירור האוויר יצורו של הטרנספורטר אינו מופסק. הטרנספורטר הברזילאי, זהה לדור השני של הטרנספורטר מהשנים 1967 עד 1979, יזכה לגרסה מקוררת מים של המנוע, מה שיאפשר לו לעמוד בתקנות החדשות.