אחרי שבמשך תקופה ארוכה נמנעו משרדי הממשלה מטיפול במחדל הבטיחותי המתמשך הנקרא הסעות תלמידים, נראה כי תאונת האוטובוס ליד כפר יונה והסערה התקשורתית שקמה אחריה מצליחים לגרור התייחסות ראויה. שר התחבורה הגיש לאישור וועדת הכלכלה תקנה שתחייב את כל האוטובוסים המשמשים להסעות תלמידים להתקין חגורות בטיחות עד 2008, כאשר כבר בשנת הלימודים הבאה (מספטמבר 2006) יחויבו כל האוטובוסים בהסעות הבין עירוניות בחגורות בטיחות. במקביל תחול חובת חגירה על התלמידים, בהתאמה. הסעת תלמידים בעמידה תיאסר בכל ההסעות החל משנת הלימודים הקרובה. תקנה זו, אם תאושר, תצטרף לביטול ההרשאה להסיע שלושה תלמידים בספסל המיועד לשניים, שנכנס לתוקפו השנה.