חברת וולוו קיבלה אישור מיוחד ממשלת שבדיה המאפשר לה לבצע ניסויים הבוחנים השפעת גורמים שונים, בינם שתייה ועייפות, על יכולת הנהיגה. האישור ניתן לחטיבת הרכב הכבד של החברה, והוא תקף אך ורק לניסויים שיערכו במסלולי ניסויים של החברה ובמתקנים סגורים (מעניין אם חברה ישראלית בכלל היתה טורחת לבקש אישור במקרה כזה...). הניסוי נועד לסייע לחברה לפתח טכנולוגיות שיגבירו את בטיחות הנהיגה בכלי רכב כבדים, כגון מכשיר ה-ALCO-LOCK שכבר נכנס לשימוש ומיועד למנוע מנהג שתוי לנהוג במשאית.