ביום חמישי, הראשון לדצמבר, החל ביצוע הרפורמה במס על כלי רכב חדשים. כזכור, מדובר בהפחתה הדרגתית, מדי שנה בחמש השנים הבאות, של מס הקניה על מכוניות פרטיות ובמקביל שינוי בשיטת התמרוץ לאבזור בטיחותי. ההפחתה שבוצעה היתה בשיעור של 6% (מ-95% ל-89%) ובסוף המהלך, בשנת 2010, ירד שיעור מס הקניה ל-72% (ועדיין מדובר במיסוי מהגבוהים בעולם). מכיוון שהמס מהווה היום כ-50% מעלות הרכב לצרכן, ההנחה שיראה הצרכן היא בשיעור של כמחצית מההפחתה במס, משמע כ-3% בשלב זה. אלא שהדברים עוד מסתבכים. כחלק מרצון (מבורך) לעודד יצרנים לייבא מכוניות בעלות מפרט בטיחותי גבוה, ניתן עד עתה פטור ממס למכוניות המצוידות ב-ABS (מע' למניעת נעילת גלגלים) וכרית אוויר או שתיים בשיעור של עד 4,200 ש^ח (בהתאם למפרט המדויק). במקביל לשינוי על המיסוי הוחלט לשנות גם את נשואי הטבות המס – מכיוון שמערכת ABS ושתי כריות אוויר הן סטנדרט כמעט בכל המכוניות המשווקות בארץ, הוחלט להעלות את הרף המזכה בהנחת מס. מעתה חבילת בטיחות בסיסית של ABS ושתי כריות אוויר הן המינימום לקבלת הנחת מס, כאשר כריות אוויר נוספות או מערכת בקרת יציבות תזכה את המכונית בהנחת מס נוספת, וגם זה בשיעורים נמוכים משמעותית עם התקדמות התוכנית תלך ההטבה על החבילה הבסיסית ותקטן, כאשר בהמשך רק רכב בעל שש כריות יזכה בהנחה, בעוד ההנחה על מערכת בקרת יציבות תגדל. התוצאה הסופית היא שחלק, לפעמים משמעותי, מהורדת המס ^יבלע^ ע^י השינוי בפטור על אביזרי בטיחות. למרות הכעס הרב באגף המיסים על חוסר הפרגון בעיתונות, אנו עדיין סקפטיים לגבי השפעת הורדת המס על הקלות בה נוכל לרכוש רכב חדש – המטרה המוצהרת של המהלך – אם כי יתכן מאוד שנראה השפעה חיובית על אבזור הבטיחות.