אתמול אישרה הממשלה את חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. החוק הוא תוצאה של מסקנות וועדת שיינין שהוקמה במטרה לבדוק כיצב ניתן לשפר את רמת הבטיחות בכבישי הארץ לרמה המקובלת באירופה. שר התחבורה מאיר שיטרית ציין כי יגיש את החוק לקריאה ראשונה כבר בשבוע הבא במטרה לאשר את החוק בקריאה שניה ושלישית לפני סוף החודש (רק אז יכנס החוק לתוקף). כוונת השר היא להביא להפעלת הרשות החדשה ב-1 בינואר 2006. בראש הרשות יעמוד אבי נאור, מקים עמותת אור ירוק. החוק שאושר בממשלה קובע שמעמדה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ישונה מאגף בתוך משרד התחבורה לתאגיד סטטוטורי עצמאי. החוק החדש מעניק לרשות החדשה סמכויות נרחבות ומטיל עליה את התפקיד לבקרה כוללת על תשתיות הדרכים ומסילות הרכבת. בנוסף נקבע כי הרשות תפעל להגדלת מערך האכיפה של משטרת התנועה מ-120 ניידות ל-450 ניידות, במטרה לשפר את ההרתעה. כדי שתוכל לבצע את כל המטלות הנ"ל כראוי הוגדל תקציב הרשות מ-160 מיליון שקלים כיום ל-550 מיליון שקלים. בשלב זה לא נכללת בחוק גיוסם של כ-1500 חיילים לטובת משטרת התנועה, כפי שהוצע ע"י הוועדה. שיטרית מסר כי דיון בנושא יתקיים בקרוב בין משרדי התחבורה, האוצר, הביטחון וצה"ל. בהודעה המרשימה שפרסם משרד התחבורה בעניין, נשכחה העובדה שהכסף לרשות החדשה יגיע היישר מכיסם של האזרחים על ידי "מס בטיחות" בגובה של תשעה אחוזים מפרמיית ביטוח החובה, שיגבה יחד הביטוח. אנו מחזיקים אצבעות בתקווה כי הצעדים הללו יצליחו להקטין את מספר ההרוגים בתאונות הדרכים בארץ.