משרד התחבורה מודיע כי הזוכים במכרז להפעלת קורסים לנהיגה מונעת החלו את פעולתם השבוע. סה"כ יופעלו כ-70 מרכזים על ידי שלושת הזוכים במכרז – המכללה למנהל, מכללת אפיק והמועצה הלאומית למניעת תאונות. ב- 1 ביולי הפסיק המכון הארצי לתחבורה, אשר היה מונופול בתחום, לבצע קורסים לנהיגה מונעת וכל מי שקיבל זימון לקורס ולא ביצע אותו עדיין יוכל לבצעו במרכזים החדשים. מי שלא יודע מה הוא קורס נהיגה מונעת ולא העז לשאול – זהו קורס שהוא מנת חלקם של נהגים שביצעו עבירות תנועה וצברו כ-12 נקודות ויותר. מי שיצבור כ-24 נקודות "יזכה" בקורס יעודי נוסף, על חשבונו. נהגים חדשים יקבלו גם הם זימון לנהיגה מונעת לאחר שלוש שנים מהוצאות רשיון הנהיגה שלהם.