משרד האוצר, בתיאום עם משרד התחבורה, מודיע היום על אימוץ התקינה האירופאית למכוניות בישראל, החל מהתשיעי בינואר 2007. השינוי ישפיע על הרשיונות, הרישוי ובעקבות כך גם על המיסוי לרכב. עד היום לא הייתה אחידות בין מערכת גביית המס לתקנות של משרד התחבורה. תיקונים אלו יקלו על ביצוע של ייבוא מקביל של כלי רכב לארץ. השינוי יגרום לעליית מחירים של מספר דגמי מיניואן המוגדרים כרכבים מסחריים בחוק, ונהנים מהקלה במס הקניה בשיעור של 20% (נכון להיום, 75% מול 95%). עם זאת עליית המחירים לא תעמוד על 20% מכיוון שהמדינה החלה במהלך של הורדת המיסוי על כלי רכב, שיוריד את המיסוי ל-72% עד שנת 2010. לכן כאשר השינוי ייכנס לתוקף, יהיה המס על כלי רכב אלו כ-84% מול 75% כיום. במסגרת שינוי התקנות יקטן המשקל המרבי המותר לרשיון ^ב^ ל-3.5 טון במקום כ-4 טון כיום, שינוי אשר יעביר מספר רכבי שטח ומסחריות לרשיון מסחרי במקום פרטי. במשאיות תוריד התקינה האירופאית את המשקל המרבי המותר מ-15 טון כיום, ל-12 טון בלבד. דרגת רשיון הנהיגה ^ב^ תשנה את שמה לרשיון B, רשיון ^ג^ ישונה ל-C ורשיון D יאפשר הסעת נוסעים. כמו כן יהיו חלוקות בתוך הקבוצות לפי הגדרות משקל ומספר הנוסעים המותרים. רשיון הרכב עצמו יעבור שינוי גם כן וסמליו החדשים יהיו L לאופנועים, N לרכב מסחרי, M להסעת נוסעים וכו'.