חברת הרץ הודיעה כי תציע הנחה של 10% בתעריפי הליסינג התפעולי לנשים. אנשי הרץ ניתחו נתונים שנאספו מציי הרכב שמפעילה החברה וגילו כי נשים מעורבות פחות בתאונות ולכן עלות התיקונים הממוצעת עבור החברה נמוכה יותר. צעד זה מצטרף להחלטה של מספר חברות ביטוח לתת הנחה בתעריפי הביטוח לנהגות ונראה כי מתגבשת כאן מגמה ברורה. אנחנו היינו שמחים לראות את הנתונים הגולמיים, אלו שכוללים גם את הנסועה הממוצעת ואופי התאונות, כדי לנסות ולהכריע פעם אחת ולתמיד האם נשים באמת נוהגות טוב יותר מגברים.