בשורה טובה נוספת לנהגים: בעקבות הפחתת מס הקניה עליה התבשרנו אתמול, הגיע תור הטיפול בתשתית הכבישים. בישיבה שנערכה היום סוכם בין שר התחבורה לבין אגף התקציבים באוצר על תכנית חומש מקיפה במסגרתה יוקצה לחברה הלאומית לדרכים (מע^ץ לשעבר) סכום כולל של 19 מיליארד שקל – קרוב ל-4 מיליארד שקל בשנה – לצורך הקמת תשיות חדשות ואחזקת כבישים קיימים. לשם השוואה, כיום פועלת מע^ץ ללא תכנית ארוכת-טווח ותקציבה בשנתיים האחרונות עמד על 1.6 מיליארד שקל לשנה בלבד. התכנית טעונה אישור הקבינט הכלכלי אך כנראה מדובר בהליך פורמלי בלבד – בראש הקבינט עומד שר האוצר, שנציגיו (בראשות ראש אגף התקציבים, קובי הבר) הם שסיכמו על התכנית החדשה, וגם שר התחבורה חבר בקבינט. התכנית מיועדת להכנס לתוקף כבר ב-2006 ולהמשך עד 2010. התכנית כוללת השקעה בכבישי-רוחב חשובים כמו 431 ו-531, המתחברים לכביש 6, וכ-10% מהתקציב מיועדים לפרוייקטים בטיחותיים בכבישים בינעירוניים. יש לציין כי התקציב המיועד אינו קשור למס-הבטיחות עליו המליצה ועדת שיינין, בשיעור של 9% מפרמיית ביטוח החובה, ואשר כבר אושר על-ידי הממשלה: שם מדובר בתקציב אשר יועבר לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואשר מיועד לשימוש בתשתית כבישים עירוניים. מיותר לציין כי 'אוטו' מברך על התכנית החדשה, כמי שמאז ומתמיד קרא להשקעה בתשתיות הן כאמצעי למלחמה בתאונות דרכים והן לשיפור איכות החיים של כולנו.