על זה נאמר ^היינו כחולמים^: משרד האוצר פרסם הבוקר בהודעה רשמית על הפחתה הדרגתית במס הקניה על מכוניות פרטיות, עד להשוואתו לשיעור המוטל על רכב מסחרי. כבר בדצמבר הקרוב יופחת מס הקניה מ-95% ל-89%, ועד 2010 ירד המס לשיעור של 72%. המשמעות לצרכן היא הפחתת מחירים בשיעור שיגיע בסופו של דבר לכ-10%: לא מהפכה אמנם, אך בהחלט התקדמות בכיוון הנכון. צעד משמעותי נוסף הוא הפחתת המס על אבזרי בטיחות – מהלך חשוב, במיוחד לאור האחוז הגבוה של מכוניות הנרכשות בעסקאות ליסינג, לעתים קרובות עם מפרט בטיחות מופחת על-מנת להכנס לדרגת שווי שימוש נמוך יותר. במסגרת זו ינתנו תמריצי מס להתקנת כריות אוויר מעבר ל-2, ובעיקר על מערכות בקרת יציבות שתרומתן להצלת חיי אדם משמעותית ביותר. במקביל, תצומצם בהדרגה – עד לביטולה המוחלט ב-2008 – ההטבה הניתנת כיום למערכות ABS ולשתי כריות אוויר, שכן אלו מהוות כיום סטנדרד מקובל. עם זאת, על-פי הטבלה שפרסם האוצר עולה כי לאחר גמר ביצוע השינויים, שיעור ההטבה המקסימלי יהיה זיכוי של 2,000 ש^ח – זאת כאשר מותקנות יותר מ-4 כריות אוויר ברכב, ומערכת בקרת יציבות. כיום, שיעור ההטבה עומד על 4,200 ש^ח, למכוניות בהן מותקנות צמד כריות אוויר ו-ABS. נראה כי מבחינת המחיר הסופי יצא שכרנו בהפסדנו, אך לפחות יהיה כדאי יותר ליבואנים לייבא מכוניות מאובזרות היטב בתחום הבטיחותי. יש לציין כי הפחתות המס מהוות חלק מהמלצות ועדת שיינין, אך איש לא ציפה ליישום כה מהיר שלהן – בודאי לא בתחום המהווה הטבה לצרכן ואשר עולה כסף למדינה. לדברי האוצר, העלות הישירה של המהלך תהיה כ-50 מיליון שקל ב-2006, וכ-100 מיליון שקל מדי שנה בין 2007 ל-2010. מ^מ שר האוצר, אהוד אולמרט, חתם על הצווים הרלבנטיים הבוקר, לאחר שקיבל המלצות ועדה שמינה עם כניסתו לתפקיד ליישום אופרטיבי של המלצות ועדת שיינין. מנהל רשות המסים בישראל, איתן רוב, אשר עמד בראש הועדה, הסביר את הצעד המפתיע (שלא לומר תמוה) ברצון לתרום לבטיחות ולהצלת חיי אדם, ולאיכות הסביבה. לדבריו, המיסוי הגבוה על כלי רכב בישראל גורם לנזק ניכר במשק, על-ידי פגיעה בבטיחות המכוניות, פגיעה באיכות הסביבה, פרמיות ביטוח הכוללות מרכיב מס גבוה, צמצום נגישות משקי הבית לרכב וכן הלאה. רוב ציין כי שיעור המס הגבוה גורם לכך שבישראל רמת המינוע היא מהנמוכות בעולם המערבי – כאילו שלא ידענו... הפחתת מס הקניה תגדיל את שיעור הגריטה של רכב ישן ובכך תסייע להצערת הגיל הממוצע של המכוניות בכבישים, וכמובן תעלה לכביש מכוניות חדשות, בטוחות ו'נקיות' יותר. סיבה נוספת להפחתת המס היא המשך המגמה להשוות בין רכב מסחרי לפרטי מבחינת המיסוי. בכך, כך האוצר, יבוטל מקלט המס האחרון לאחר שכבר הושוו תנאי המס הנוגעים להכרה בהוצאות רכב במס הכנסה, שווי שימוש ואגרת רישוי, קיזוז מע^מ וכו' – וזאת מבלי להטיל מיסוי נוסף על רכב מסחרי