שר התחבורה, מאיר שטרית, הודיע אתמול על צילום מחדש של כ-3 מיליון בעלי הרשיונות בארץ והארכת תוקף הרשיון ל-10 שנים (במקום 5 כיום). צילום בעלי רשיונות הנהיגה החל בשנת 1992, עם הנהגתו של רשיון נהיגה מפלסטיק. מאז לא עודכן מאגר התמונות למרות השינויים שחלו במראה פניהם של רוב הנהגים. התוצאה היא זיופים הולכים וגוברים של רשיונות, שהתאפשרו בעיקר בזכות חוסר עדכון תמונות הנהגים ברשיונות, למרות שינויים חיצוניים שחלו במראם. עקב זאת, קיבל שר התחבורה את המלצת משטרת ישראל לצלם מחדש את כל בעלי הרשיונות בשיטה ביומטרית מיוחדת, המאפשרת זיהוי מוחלט של האדם המופיע בצילום, גם לאחר שנים רבות. התמונות החדשות ישמרו במאגר מרכזי של משרד התחבורה וישמשו לצורך חידוש רשיונות נהיגה או הנפקת רשיונות אחרים של המשרד, כגון רשיונות שיט או טיס. נמסר כי הצילום המיוחד לא יהיה כרוך בתוספת כספית, וכן עלות רשיון הנהיגה תוזל, מ-281 שקלים ל-5 שנים כיום, ל-365 שקלים בשביל רשיון ל-10 שנים. לצורך הקמת מערך תחנות הצילום פורסם מכרז שהזוכים בו יידרשו להקים 40 תחנות לפחות בכל רחבי הארץ.