בגיליון 233 היוצא בעוד מספר ימים תתפרסם כתבה המתארת את השקת סיאט לאון החדשה. כאן תוכלו לצפות בשני סרטונים מההשקה, שני הסרטונים מקודדים בפורמט DIVX 6.0 ודורשים את התקנתו לצורך צפייה בהם: סרטון ראשון - יפה באדום סרטון שני - אופן פעולת המגבים, שימו לב למצב המנוחה הלא סטנדרטי שלהם