במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום בתל אביב הציגו שר התחבורה מאיר שטרית וד^ר שיינין את עיקרי תוכניתם למלחמה בתאונות הדרכים. שר התחבורה אמר כי האתגר הוא להוריד את מספר ההרוגים תוך חמש שנים ב-30 אחוז – מ-510 הרוגים לכ-350 בשנה. המטרה היא להגיע בעוד 10 שנים למצב שבו ישראל תיחשב כאחת מהמדינות הבטוחות בעולם. עוד הצהיר שר התחבורה כי האחריות הכוללת על המלחמה בתאונות הדרכים צריכה להיות מוטלת על כתפיו – המלצות הועדה מציעות לשנות את שם המשרד ל^משרד התחבורה והמלחמה בתאונות דרכים^. ד^ר שיינין הצהיר בתחילת מסיבת העיתונאים כי נקודת המוצא של הועדה היא כלכלית. לפי שיינין את הירידה במספר תאונות הדרכים ובעיקר במספר ההרוגים ניתן לכמת. לפי החישובים שהוצגו על ידיו, העלות הממוצעת של תאונת דרכים עם הרוג אחד לחברות הביטוח היא כ-12 מיליון שקלים, ואילו עלות מחלף עירוני שיכול למנוע תאונות דרכים קטלניות היא כ-32 מיליון שקלים. ד^ר שיינין אמר כי בכדי להביא את כל הכבישים בארץ לרמת בטיחות ממוצעת במסגרת תוכנית חמש שנתית, יש להשקיע מדי שנה 4 מיליארד שקלים בתשתיות, מתוכם 400 מיליון שקלים בהתקני בטיחות. בנוסף לכך, מציעה הועדה להרחיב את סמכויות הרשות למלחמה בתאונות דרכים ולהגדיל את תקציבה. לשם כך מוצע להטיל אגרת בטיחות בשיעור של 9 אחוזים מגובה ביטוח החובה, שינותבו ישירות על ידי חברות הביטוח לרשות למלחמה בדרכים, שתפקידה היחידי והבלעדי יהיה בתחום הבטיחות לרבות הענקת תו בטיחות לכבישים חדשים ומשודרגים. תקציב הרשות למלחמה בתאונות הדרכים יגיע ל-550 מיליון שקלים, 390 מיליון יגיעו מההיטל החדש. כ-25 אחוז מתקציב הרשות (160 מיליון שקלים) יופנה לתגבור הנוכחות המשטרתית בכבישים, 200 מיליון שקלים יושקעו בשיפור תשתיות עירוניות, 50 מיליון שקלים בהסברה (3 מסעות פרסום נושאיים בשנה) ו-50 מיליון שקלים השתתפות בתוכנית לימוד חובה בבתי הספר התיכוניים, שיסתיימו במבחן רישוי עיוני. האם מסקנות הועדה הן רוב מהומה על לא מאומה? ועדת שיינין לא מאמינה, ככל הנראה, שמשרד האוצר יתקצב את הפרויקטים שהיא מדברת עליה. עובדה כי התקציב היחיד המובטח הוא תקציב הרשות למלחמה בתאונות הדרכים, שיגיע ברובו מהאזרח. אין כל הבטחה ממשרד האוצר שהכסף הגדול, 20 מיליארד שקלים, במסגרת תוכנית החומש המוצעת לחמש שנים, יתוקצב על ידי משרד האוצר. לספקנות זו הצטרף גם בן ציון סלמן, מנכ^ל משרד התחבורה, שהעיר כי התוכנית השאפתנית הזו תעלה ותיפול לא על היטל הבטיחות אלא על תקצוב נאות של החברה הלאומית לדרכים לשיפור התשתיות.