מזה כ-4 שנים מתפקד ראובן אבן כמנכ^ל איגוד יבואני הרכב. עקב פרישתו הצפויה בסוף חודש מאי, ניהלנו עמו ראיון קצר. לשאלתנו, כיצד ניתן להיטיב עם הצרכן ועם שוק הרכב, ענה אבן כי ניתן להוריד את המיסוי על כלי הרכב בכ-80%, תוך כדי העלאת המיסוי על דלק והעלאת האגרה בחלוקה ל-5 שנים. אבן הוסיף שיש לבטל את קבוצות הרישוי ולדאוג למיסוי ישיר על כל בעל רכב לפי רמת הכנסתו. בצורה זו השכבות החלשות ירוויחו תחזוקה זולה יותר וכלי ורכב חדשים יותר. לפי אבן, צריך גם לפעול לטובת חקיקה להגנת הצרכן מול חברות הביטוח, למשל בהפעלת תהליכי בוררות במקום פנייה לבתי משפט, ופיצוי הולם לצרכן במקרה של ירידת ערך עקב תאונה. לטענתו, אם ניתן יהיה להוריד את המיסוי על כלי הרכב, גם מחירי הביטוח ירדו, שכן שווי הרכבים יהיה נמוך יותר. בנושא תרומת יבואני הרכב לקהילה, ענה אבן כי יבואני הרכב תורמים לגופים קהילתיים רבים, אך תרומות אלו נעשות בסתר, ברוב המקרים. אבן ציין גם כי האיגוד עצמו תרם במשך שנים לועד למען החייל, וכי בתכנון משחק חינוכי נושא פרסים אשר יתרום לנושא הבטיחות בדרכים. אבן הדגיש כי הרווחים של היבואנים נובעים לא רק ממכירת מכוניות וחלפים אלא גם מהתייעלות, רווח מימוני, ניהול נכון של השקעות במטבע זר ונכסים קיימים. לבסוף, שאלנו את אבן אילו אתגרים עומדים בפני היורש שלו, ובמה הוא ממליץ לו להתמקד. אבן ענה כי על ממשיכו להמשיך ולשפר את דימוי היבואנים בעיני הציבור, למשל ע^י הצגת תרומות היבואנים לקהילה. כמו כן ממליץ אבן להעלות לסדר היום הציבורי את עניין הורדת המיסים או נתינת חלופה למיסוי. כדאי לאיגוד לפעול לטובת שיפור קשרי היבואן והצרכן. לדעת אבן, מומלץ לפעול לטובת שקיפות מלאה בקניית רכבים חדשים ומשומשים. למשל כיום, מוסך מורשה יבואן לא מוכן לתת פרטים על רכב מסוים למי שאינו בעל הרכב, דבר זה צריך להיות פתוח וגלוי. אבן סיים באמירה אישית, שהגיע עבורו הזמן לנוח ולפעול לטובת קידום עמותות וולנטריות למען הציבור. מחליפו של אבן באיגוד היבואנים יהיה יהודה רודד.