בפגישה עם השר מאיר שטרית, בירך השר את סגנו החדש לרגל מינויו לתפקיד, וציין שני נושאים מרכזיים שבהם הוא מבקש מהלפרט לטפל. הראשון הוא נושא התחבורה הציבורית במגזר החרדי, אשר הטיפול בו חייב להיעשות תוך תשומת לב לצרכים המיוחדים של אותה אוכלוסייה. הנושא השני הוא המלחמה בתאונות הדרכים במגזר החרדי. לדברי השר נושא זה הוזנח לאורך שנים ואסור להתעלם מריבוי התאונות והנפגעים בקרב החרדים. סגן השר הלפרט ציין במיוחד את רצונו לפעול לקידום החינוך לבטיחות בדרכים בקרב תלמידי המגזר החרדי.