בקרוב ניתן לצפות לשינויים מרחיקי לכת בכבישי ישראל. זהו לפחות הרושם שהתקבל בכנס שנערך לכבוד ^החברה הלאומית לדרכים בישראל^. החברה תקבל תחת אחריותה המלאה את מערכת הכבישים הבינעירוניים בישראל, וזאת על פי החלטת הממשלה מספטמבר 2003. הרעיון העומד מאחורי החלטה זו הוא ייעול טיפול בתשתיות דרכים תוך הפרטת תוכניות פיתוח וכן טיפול שוטף בכבישים הבינעירוניים בישראל. החברה החדשה תעסוק בתכנון הטיפול בתשתיות ובפיקוח על חברות חיצוניות אשר ישכרו לשם כך באמצעות מכרזים. יו^ר החברה הלאומית לדרכים, מר עמירם לוין, מדגיש ששינוי המערך אינו בא להצביע על כישלונות העבר של מע^צ אלא על הליך טבעי של מעבר לשיטות עבודה מתקדמות, כפי שמקובל במדינות מערביות רבות. מטרות החברה הנן השמת דגש על פיתוח, תחזוקה ובטיחות. בצד פיתוח הכבישים מציין מר לוין כי מע^צ החדשה הציבה לה למטרה סלילה והרחבת כבישים וכך יתקצרו מרחקים בין ישוב לישוב ותתאפשר צמיחת הכלכלה והתעשייה. אחד מההישגים הצפויים מיישום מטרה זו הוא הגשמת חזון פיזור האוכלוסייה בכל חלקי הארץ. הפרויקטים יבוצעו בצורה של רבדים כאשר הרובד הראשון הנו פיתוח כבישי אורך בישראל והשני יתמקד בפיתוח כבישי רוחב, תוך יצירת מלבנים של כבישים בינעירוניים על פני ישראל. לטובת התחזוקה ייושם מודל חדש, מודל האחזקה. על פי מודל זה חברה תשתתף במכרז לביצוע עבודות הדרכים ברדיוס או על ציר מסויים בישראל. על החברה יוטל שדרוג הכבישים תחת חסותה עד למצב אופטימאלי ותחזוקת התשתיות באזור לטווח ארוך של כ-20 שנים. התחזית אופטימית גם ביחס לבטיחות. מן הצד הטכני, החברה תדאג לאיכות כבישים גבוהה על ידי סטנדרטיזציה של הכבישים לתקנים המקובלים באירופה. מנכ^ל החברה, מר אלכס ויז'ניצר, הבטיח כי מדי שנה יופנו בין 100 ל-120 מיליון שקלים לפרויקטים בטיחותיים. כמו כן, כל כביש תחת אחריות מע^צ יעבור בדיקה מחודשת של רמת הבטיחות מבחינת התשתית. בין השאר יבדקו גדרות הבטיחות, איכות האספלט ומפגעים פוטנציאלים בקרבת הכביש. אפילו סופגי האנרגיה יזכו לתוכנית שדרוג מיוחדת. לדברי מר ויז'ניצר, שיפור בטיחות בכבישים יתרום גם לשיפור הכלכלה, שכן הנזק למשק בין השנים 2000 ל-2002 הסתכם ב-12 מיליארד שקל לשנה. לכן, כל שקל שיושקע בבטיחות יוחזר לטובת המשק הישראלי, בנוסף לחיסכון בחיי אדם. חלק נוסף משיפור בבטיחות יהיה השקעה בתרבות נהיגה. כך, על פי מר לוין, ניתן יהיה לראות נהגים רגועים יותר בתחנות רענון לצדי הכביש והשקעה בנוף הדרך. העתיד נראה וורוד, או יותר נכון, ירוק. מע^צ החדשה שמה לה למטרת-על כי תשתית הכבישים הבינעירוניים בישראל תגיע לרמת הכבישים באירופה תוך 5 שנים. כמובן - הכל תלוי בתקציב. בנוסף, נבחנים מודלים של שיתוף תקציבי מע^צ עם תקציבים מפרויקטים אחרים על ידי בניית תשתיות גז, ביוב וכבלים תחת הכבישים, תוך הקפדה על גישה נוחה לתשתיות אלה. למען בקרת התנועה ימשך השימוש במוקד שירות הלקוחות (2120*), שישמש גם כמשוב לניהול ובקרת התנועה. מרכז השליטה יספק שירותי דרך, כמו הכוונת תנועה וקבלת משוב על מפגעים בדרכים. המרכז מחובר ל-76 מצלמות המשדרות דיווחים בזמן אמת ובעתיד הקרוב נוכל לצפות לכ- 200 מצלמות נוספות. המידע שיתקבל במרכז בנושא תאונות, מפגעים, זמני תגובה ועומסים, ינוצל למען הכנת תוכנית עבודה אופטימאלית. הערך המוסף של החברה יהיה שמירה על איכות הסביבה תוך שימור ושיקום החי והצומח. בשורה תחתונה יפעל מר לוין וויז'ניצר לכך שבקרוב רמת הכבישים של אירופה תגיע לישראל. מתי? לדבריהם, הכל תלוי רק בתקציב.