לאחר שהתקבלה החלטה להאריך את תוקף רשיונות הנהיגה לעשר שנים, התעוררה בעיה של זיהוי הנהג, שמראהו עשוי להשתנות משמעותית לאורך עשר שנות תוקף הרשיון. כדי להתגבר על הבעיה הוחלט להוסיף לצילום גם נתונים ביומטריים שישמרו במחשב משרד הרישוי ויאפשרו לוודא כי מדובר באותו אדם. השימוש בנתונים ביומטריים לזיהוי וודאי של האדם המצולם הוא תחום מתפתח הנמצא בשימוש בנקים, מפעלים פרטיים ובדרכונים, אולם למיטב ידיעתנו זו הפעם הראשונה בה נעשה שימוש בשיטה ברשיון נהיגה. מקובלת עלינו טענת משרד התחבורה כי השיטה החדשה תקשה על זיוף רשיונות נהיגה – הדפסת תמונה חדשה על רשיון של אדם אחר תתגלה בבדיקה מול הנתונים הממוחשבים – אולם לא ברור כיצד אמורים שוטרים בשטח לזהות, למשל, נהג בן 26 באופן וודאי לפי התמונה ברשיון שנלקחה בגיל 17. יישום השיטה החדשה ידרוש צילום מחדש של כל נהגי ישראל, פעולה שתפרש על ארבע השנים הבאות, כ-800,000 נהגים כל שנה. המכרז להקמה ותפעול של תחנות הצילום יפורסם בשבוע הבא, כאשר הכוונה היא לדרוש פרישה של 40 תחנות צילום ברחבי הארץ, כמעט כפול ממספר התחנות כיום. עלות הרשיון לעשר שנים תהיה 365 שקלים, יותר מאגרת הרשיון כיום, אבל בהתחשב בתוקף שהוכפל, מדובר בירידה במחיר לשנה.