במשרד התחבורה יושבת בימים אלו וועדה מקצועית, הכוללת נציגים ממשרד הרישוי ומגופי אכיפת החוק, ובוחנת את האפשרות להצמיד את מספרי הרישוי לנהגים, במקום לכלי הרכב כמקובל היום. אנשי המשרד טוענים כי הסיבה לבחינת השינוי היא להקשות על מזייפי רכב, אולם קשה לדעת כמה השפעה תהיה לשינוי השיטה, במידה והיא תאומץ בשיטה המקובלת. מבירור עם משרד התחבורה עולה כי הדיונים בוועדה הם עדיין בשלב מוקדם, ועדיין לא התקבלה החלטה לגבי האם ניתן יהיה לסחור במספרי הרישוי או לא. אנשי משרד הרישוי לא מסרו נתונים לגבי ההיקף המשוער של ^זיוף המכוניות^ בישראל, ומדוע מצדיקה התופעה שינוי מהותי שכזה. אנחנו חושדים שסיבה משמעותית, אם לא הראשית, היא מיצוי מתקרב של מאגר המספרים בשיטת המספור הנוכחית – כזכור הוחלפה שיטת המספור לאחרונה בשנת 1990, ולפני כן בשנת 1980.