לפי נתונים שפרסם משרד התחבורה עולה כי בסוף 2004 היו בישראל כמעט 3.3 מליון נהגים, מהם כשלושה מליון בעלי רשיון נהיגה תקף. מספר זה מהווה עליה של 3.4% לעומת מספר הנהגים בסוף 2003 וממשיך מגמה של האטת קצב גידול מספר הנהגים בחמש השנים האחרונות. לשם השוואה, מספר הנהגים בשנת 2000 גדל ב-4.2%. דרגת הרשיון הנפוצה ביותר היא דרגה 02 – רשיון לרכב פרטי – עם 2.5 מליון רשיונות. בקטגוריה זו הולך הפער בין נשים וגברים ומצטמצם, אם כי הגברים עדיין שומרים על רב קטן – 53.5% מבעליה הרשיון הם נהגים ו-46.5% הן נהגות (לעומת 55.5% ו-44.5% בשנה שעברה). בשאר הקטגוריות יתרון הגברים גדול הרבה יותר – בקטגורית הרשיון לרכב משא היחס עומד על אחת לשבעים, בעוד בסמיטריילרים היחס הוא אחת ל-277! באוטובוסים היחס הוא אחת ל-115 ובדו-גלגליים בחרו אנשי המשרד לא לפרסם נתונים השנה. את הנומרופילים המכורים באמת תעניין העובדה כי ירושלים היא העיר המובילה בישראל במספר הנהגים עם כמעט 230,000, כעשרת אלפים נהגים יותר מבת^א ומאה אלף יותר מבחיפה.