כל נהג חדש, או כזה שצבר נקודות בשל עבירות תנועה, מכיר את קורסי הנהיגה התאורטיים שהוא נדרש לעבור כדי לחדש את רשיונו. את הקורסים מפעיל "המכון הארצי לתחבורה" על פי הסכם בינו לבין משרד התחבורה, הסכם שיפוג ביולי הקרוב. אי לכך הוציא משרד התחבורה מכרז חדש להפעלת הקורסים, כאשר הפעם הוחלט על הסמכת שלושה מפעילים שונים להפעלת מערך הקורסים, וזאת במטרה לשפר את רמת השירות ולהכפיל את מספר הסניפים בהם מועברים הקורסים. נקווה שבמקביל לשיפור רמת השירות ישופרו גם תכני הקורס.