אמש אושר בקריאה ראשונה בכנסת תיקון לסעיף בפקודת התעבורה הנוגע לנושא בדיקות השכרות. ההצעה מעניקה לכל שוטר סמכות – בניגוד למצב הקיים – לערוך בדיקות נשיפה לאלכוהול לכל נהג, ומרחיבה את הגדרת השכרות כך שתכלול כל אדם שבגופו נמצא ריכוז אלכוהול גבוה מהמותר או אדם ששתה משקה אלכוהולי תוך כדי נהיגה. בנוסף, לא יהיה רשאי הנהג לסרב לבדיקת שכרות (שוב, בניגוד למצב כיום) ועצם הסירוב יחשב לעברה הזהה בחומרתה לנהיגה בשכרות.