נחתם הסכם אימוץ בין מגזין ^אוטו^ וקבוצת הנוער של מכבי ת^א בכדורגל. ההסכם נחתם במשרדי מכבי ת^א, בנוכחות אלי דריקס – סגן נשיא מכבי ת^א, בני טבק – המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, וניר גולדברגר – סמנכ^ל השיווק של ^אוטו^. בטכס החתימה אמר גולדברגר: ^החיבור בין שני גופים יוקרתיים אלה מתבקש. חשוב בעיקר להנחיל עקרונות של תרבות נהיגה נכונה לקבוצת גיל זו, המורכבת מצעירים העושים את צעדיהם הראשונים בעולם הנהיגה^.