בימים אלו מופץ ^פנקס נאמן שירות^, ניסיון של מע^צ לשפר את הקשר עם הציבור הרחב. מטרת שיפור הקשר היא ניצול מאות אלפי העיניים של הנהגים בכבישים לשיפור רמת הדיווח על מפגעים בכביש הבינעירוני (האחריות על הכבישים העירונים היא של המועצות המקומיות/עיריות). מהלך זה הוא חלק מתשומת הלב המוגברת שהחליטה מע^צ להקדיש לנושא אחזקת הכבישים. אנחנו מחזיקים אצבעות ליוזמה ולכל פעולה שתעלה את רמת הכבישים בארץ.