האם ג'נרל-מוטורס אכן העתיקה את הגריל של ג'יפ כאשר עיצבה את ההאמר H2? דיימלר-קרייזלר, בעלת הבית של ג'יפ, חשבה שכן. השבכה הקדמית של הבייבי-האמר כוללת שבעה חריצים אנכיים, בדיוק כמו אצל ג'יפ. כמקובל בארה"ב הוגשה תביעה, בה התבקש בית-משפט מחוזי באינדיאנה להטיל צו מניעה כנגד ג'נרל-מוטורס, בטענה כי עיצוב הגריל הוא קנין של דיימלר-קרייזלר – סימן רשום לגביו קיימות זכויות יוצרים. בראשית 2002 נדחתה הבקשה, ודיימלר-קרייזלר ערערה. בנובמבר 2002 נדחה הערעור, דיימלר-קרייזלר לא ויתרה - ובמאי השנה התקבלה החלטה נוספת בענין. בקשתה של דיימלר-קרייזלר נדחתה – והחברה הודיעה עתה כי היא מקבלת את ההחלטה, ומסירה את כל תביעותיה בענין סימנים רשומים, זכויות יוצרים וכן הלאה. המעניין הוא שלהאמר ולג'יפ יש עבר ובסיס משותף. חברת אמריקן מוטרוס רכשה את ג'יפ ב-1969, ופיצלה את פעילותה לשתי חטיבות: ג'יפ, לשוק האזרחי, ו-AM -ג'נרל לפיתוח מוצרים צבאיים. ב-82' נותקה AM-ג'נרל מאמריקן מוטורס והפכה ליישות עצמאית – ופיתחה את ההאמר הראשון. חמש שנים מאוחר יותר נבלעה אמריקן מוטורס – יחד עם מותג ג'יפ – על-ידי קרייזלר.