בתאריך 21.08.07, בשעה 22:35, נמדד זקי גמליאלי ע"י ממל"ז נוהג במהירות של 135 קמ"ש במקום 90 קמ"ש בכביש מס' 4 לכיוון צפון. בעת המשפט זקי כפר בנהיגה במהירות המיוחסת לו וטען כי נפלו פגמים באופן הפעלת מכשיר הממל"ז שבאמצעותו נמדדה מהירות נסיעתו.
זה התחיל כאשר רפ"ק עמיר ג'יבלי, נהג רכב משטרה סמוי בכביש מס' 4 לכיוון צפון הוא הבחין בזקי שחלף על פניו בנתיב הנסיעה השמאלי במהירות גבוהה. אולם היות שלא היה באפשרותו לבצע מדידת מהירות (עקב העדר ציוד מדידה בניידת) אולם רצה ללכוד את זקי בכל מחיר, הוא הורה בקשר לשוטר שני עמי הררי אשר הפעיל ממל"ז במסלול הנסיעה הנגדי, למדוד את מהירות נסיעתו של זקי, תוך שהוא מתעלם מקיומה של גדר ההפרדה שבין הנתיבים. ברגע שקיבל גיבלי בקשר את קריאת המהירות מהררי עצר ג'יבלי את זקי.במשפט פירט הררי את הבדיקות שביצע למכשיר, את אופן הפעלת המכשיר לגבי תנועה מתרחקת, טווח גילוי הרכב ממרחק של 240.5 מ' וכן סימן כי וודא את הנדרש לגבי הפעלת לילה. הררי עוד הוסיף וציין כי ביצע את המדידה על פי הנחייתו של גיבלי שנסע בעקבות רכב הנאשם, תוך שהוא מציין כי גדר ההפרדה הנמצאת בין מסלולי הנסיעה לא הפריעה למדידה.
זקי טען כי גובה הרכב נמוך מגובה גדר ההפרדה ועל כן היוותה הגדר הפרעה למדידה. הוא הוסיף וטען כי תיתכן טעות במדידה באופן שהרכב שנקלט על ידי הממל"ז היה רכב המשטרה שנסע אחריו עובדה שנתמכה ע"י עדותו של גיבלי.
השופטת רות רז זיכתה את זקי תוך שהוא מפרט את הסיבות:
"יש לשמור על קו ראיה נקי מהפרעות בין המכשיר לבין קטע הדרך שעליו יש לפקח ולדאוג שבטווח הראיה לא יהיו מכשולים פיזיים כגון : עצים, עמודי חשמל, בניינים וכו'"; "ההפעלה תיעשה כלפי רכב שכל חלקיו הניתנים להראות גלויים לעיני המפעיל"
השופטת גם ציינה כי בהפעלת ממל"ז לעבר רכב הנוסע מעבר לגדר הפרדה מבטון קיים חשש כי לא נשמר קו ראיה נקי מהפרעות בין המכשיר לבין קטע הדרך הנמדד. הגדר מהווה מכשול פיזי וקיים חשש כי הסתירה מעיני מפעיל הממל"ז את החלק האחורי של הרכב שלא היה גלוי כולו לעיני המפעיל כך שהעינית לא כוונה למרכזו של החלק האחורי.
הואיל והמדידה בוצעה בשעה לילה על המפעיל לוודא ולהקפיד כי הרכב הנמדד היה בודד. עדותו של עמיר גיבלי כי נסע אחרי זקי סותרת את הדרישה כי הרכב הנמדד יהיה בודד. גם בעדותו של הררי מצאה השופטת סתירה כאשר פעם אחת טען כי הרכב הנמדד היה בודד ובמקום אחר ציין כי גיבלי היה מאחורי הרכב הנמדד.
הררי שהפעיל את הממל"ז לא עצר את רכב הנאשם ולכן לא יכול היה לשמור על קשר עין רצוף עם זקי עד לעצירתו על ידי גיבלי במרחק של כ-3 ק"מ ממקום ההפעלה.
מסקנות:
רפ"ק עמיר גיבלי הינו שוטר תנועה שלוקח לידים שלו את היכולת להשתמש בממל"ז כרצונו, השוטר עמי הרר הינו שוטר ממושמע המוכן להפעיל את הממל"ז שלא על פי הוראות ההפעלה וזאת רק כדי לא להסתבך עם גיבלי הבכיר ממנו באגף התנועה. זקי עשה את שיעורי הבית שלו היטב, הוא הציג את הטיעונים שלו בפני השופטת שלה היה ברור שהתיק הזה יסתיים בזיכוי.
ת 002705/08, השופטת רות רז, בית משפט לתעבורה נתניה