XEVO הנה משפחת קטנועים אצל היצרן האיטלקי פיאג'ו ששניים מנציגיה כבר "עשו עליה" לישראל בתחילת השנה – ה- XEVO 125וה- XEVO 250, ועתה הגיע תורו של האח הגדול במשפחה – ה- XEVO 400 להתמקם באולמות תצוגה ישראליים. שמו מבהיר כי נפח מנועו 400 סמ"ק, בקירוב, וההספק המוצהר עומד על 32.5 כוח-סוס בהחלט ראויים, שלא אמורים להוות בעיה בהתמודדות עם משקלו של הכלי – פחות מ-200 ק"ג, ללא נוזלים ורוכב. ה-400 ארוך מצמד אחיו ב-13 ס"מ וכבד בכ-30 ק"ג מה-250, אך נהנה מיתרון של 10 כוח-סוס בהספק.
ה-XEVO 400 הנו קטנוע 'מנהלים' בנפח המנוע, במקום ובמרווח שהוא מתיימר להציע ובביצועים, אך קרוב יותר לקטנועי הביניים העירוניים בממדיו, מה שמייעד אותו בעיקר לתנועת פרברים או בכרך הצפוף, שם הוא אמור להציע זריזות וניידות עדיפות ביחס לקטנועי המנהלים הטיפוסיים.
המחיר ל"מזומן על הכביש" עומד על 39,000 שקל.