שגריר: אמינות המכוניות משתפרת - אוטו

שגריר: אמינות המכוניות משתפרת

ירידה של 22% בקריאות לשירות בגלל בעיות חשמל

חברת שגריר, המעניקה שירותי דרך וגרירה למנויים, פרסמה דו"ח פעילות המתייחס למחצית הראשונה של 2016. הדו"ח מביא מידע על מגמות ברמת האמינות והאחזקה של מכוניות בישראל, ואלה מבוססות על השירותים שמעניקה שגריר ל-890,000 המנויים שלה.
בכללי
שגריר העניקה בחצי הראשון של 2016 שירותי דרך ל-140,000 מכוניות, המהוות 16% מכלל צי המנויים שלה. נתון זה נחלק ל-81,000 גרירות (58%) ול-59,000 התנעות (42%).
קרוב לשליש מהקריאות (31.1%) נבעו מבעיות במערכת החשמל – הסיבה המובילה בין הקריאות לשירות. נתון זה (41,000 קריאות) נמוך ב-22% מזה של התקופה המקבילה אשתקד, אך עדיין גבוה בהרבה מהמקובל בחו"ל – ולדעתנו המשמעות היא כי חל שיפור ברמת התקנת האביזרים בארץ, אבל עדיין יש דרך ארוכה להתקדם.
בעיות במכלולי מנוע הביאו ל-18% מהקריאות, נתון כמעט זהה לזה של התקופה המקבילה אשתקד (17.3%). תאונות וגניבות אחראיות ל-13.9% (14.2% בחציון ראשון של 2015) ותקלות בתיבת ההילוכים ובמצמד אחראיות ל-6.9% (מול 6.3%).
בעיות מסוג אחר
שגריר מדווחת גם על בעיות מסוג אחר, להן תרמו קרוב ל-1500 נהגים. 440 מילאו דלק לא מתאים בעוד 92 נהגו עד טיפתו האחרונה. 414 רוקנו מצבר בגלל אורות שהושארו דולקים כשהרכב כבוי, 300 נעלו את הרכב (ולא הצליחו לפתוח אותו) ועוד 105 סתם איבדו מפתחות. וגם: 134 מכוניות נשרפו.
הכי אמינות (לא מפתיע)
המכוניות היפניות הן האמינות ביותר לפי שגריר; רק 15.8% מהן נזקקו לקריאת שירות מול 17.4% בחציון הראשון של 2015 – שיפור של 9%. הקוריאניות שניות, עם 17.8% (20.7% קודם, שיפור של 14%). בדגמים אמריקאים מדובר ב-25.4% (26.7% ב-2015) ואילו האירופאים לא מצטיינים: 29.3% – אבל משתפרים ב-9%, מ-32.2% בחציון הראשון של 2015.
החום והקריאה
החום, לא הגשם, הוא המשפיע על עומס הקריאות על שגריר. היום העמוס ביותר במחצית הראשונה של 2016 היה יום ראשון, 15.5 – עם 1338 קריאות, 67% יותר מהממוצע של אותו חודש, שעמד על 799 והיה הגבוה ביותר במחצית הראשונה של השנה. סך כל הקריאות במאי עמד על 24,759 קריאות, גבוה ב-6% מממוצע הקריאות החודשי בתקופה המדוברת.
     

תגובות גולשים:

לכתבה זו התפרסמו תגובות