פטור מטסט לעולים חדשים ותושבים חוזרים. החל מהיום (א'), אזרחי ישראל שחוזרים למדינה, כמו גם עולים חדשים ועובדים זרים, אינם צריכים לעבור מבחן נהיגה מעשי ("טסט") בכדי לקבל רישיון נהיגה ישראלי. זאת, לבעלי רישיון נהיגה לרכב פרטי, דו-גלגלי וטרקטורים. בכדי לקבל רישיון ישראלי יידרשו עולים, חוזרים ועובדים זרים להציג רישיון זר שתוקפו לחמש שנים שנים לפחות.
מהודעת משרד התחבורה עולה כי תוקף רישיון הנהיגה שיינתן לעולים חדשים ולתושבים חוזרים יעמוד על תקופה דומה - כלומר לחמש שנים לפחות. עובדים זרים יזכו ברישיון נהיגה בתוקף לחמש שנים, אם כי כאן תוקף הרישיון כפוף לתוקף אשרת השהייה.

הקלה נוספת
לצד זאת, במשרד התחבורה הודיעו כי מעתה אין יותר צורך בבדיקת ראייה פעם בעשור למחזיקי רישיון נהיגה בישראל. תנאי זה ניצב עד כה בפני מי שרצה לחדש את רישיון הנהיגה, לנהגים מעל גיל 40. בעקבות ביטול הדרישה, נהגים יזדקקו לבדיקת ראייה - יחד עם בדיקות רפואיות נוספות - רק בהגיעם לגיל 70, כמקובל באירופה.