חברת כלמוביל, יבואנית יונדאי לישראל, מודיעה על קריאה לתיקון למסחרית של המותג - ה-i800. מהודעת היבואנית עולה כי ב-115 מסחריות שיוצרו ב-2015 ו-2016, קיים חשש לכשל בצינור דלק שמחבר בין משאבת הדלק למסנן. כשל זה עלול להוביל לנזילת סולר.
צילום: מנהל
במסגרת הקריאה לתיקון, צינור הדלק ייבדק ובמקרה הצורך יתוקן או יוחלף. בהתאם לתקנות הרכב בישראל, כל פעולה שנכללת בקריאה לתיקון - בדיקה, תיקון והחלפת חלקים - תבוצע ללא כל תשלום מצד בעל הרכב. עוד חשוב לשים לב כי חובה להיענות לקריאה לתיקון בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה, לאחר תקופה זו רישיון הרכב לא יחודש ולא ניתן יהיה לבצע מבחן רישוי שנתי או העברת בעלות.
צילום: מנהל
בכלמוביל ממליצים לבעלי המסחריות, שיקבלו מכתבי זימון לביתם בקרוב, לתאם את הביקור במוסך מראש בכדי לצמצם את זמן ההמתנה. ניתן לעשות זאת באמצעות מוקד שירות הלקוחות של החברה שמספרו 5606*, או באתר החברה. בהתאם לתקנות הרכב בישראל, בעלי המסחריות יקבלו הודעה לביתם לאחר שהיבואנית תעביר את מספרי השלדה המעורבים למשרד התחבורה, וזה יצליב אותם עם נתוני הבעלות העדכניים שמופיעים במחשבי משרד הרישוי.