למרות שסנונית אחת לא מביאה את האביב, למרות שמגמות בתופעות משתנות בהיקפן לאורך ציר הזמן הן עניין מאד לא יציב, ראוי להתעכב על נתוני הקטל במחצית הראשונה של 2018.
 
קיצור העשור
מאז המחצית השנייה של העשור הקודם, נרשמה ירידה בקטל בתאונות הדרכים וב־2012 אף נרשם שיא חריג, עם הנתון המוחלט הנמוך מאז 1963(!). מאז, ובמשך ארבע שנים, נרשמה עלייה משמעותית ברמת הקטל בדרכים, להיקף הקרוב ל־400 הרוגים, כמו ממוצע המחצית השנייה של העשור הקודם.
 
וכך היה ב־2017, שנה שנראתה קטלנית לא פחות מקודמותיה. אולם בחודש האחרון נרשמה ירידה גדולה ביחס לדצמבר של 2016, והסיכום הכולל הצביע על נתון הרוגים נמוך יותר.
 
אבל שינוי שנתי בגלל סיבה כזאת, אינו, כמובן, מלמד דבר. כאשר סיכום של מחצית שנה מצביע באופן שיטתי על שינוי, ייתכן והמשמעות חורגת מתנודות רגילות, ומדובר כבר במגמה. וכאשר המגמה חיובית, זו בשורה חשובה, וכאשר לפחות לחלק ממנה יש אחראים, ראוי ורצוי לציין זאת; אפילו שמדובר בפרק זמן קצר יחסית.
 
1596796


נקודות חשובות, מחצית ראשונה
מספר ההרוגים במחצית הראשונה של 2018 הוא 150 מול 193 באותה תקופה אשתקד; ירידה של 22%. נתון זה מבטא ממוצע של 25 הרוגים בחודש, ואם המגמה הזו תימשך, מדובר בבשורה חשובה ביותר.
 
רמת הקטל במגזר הערבי, המהווה 20% מתושבי המדינה, הייתה זמן רב כ־30% מכלל ההרוגים — פי 1.5 מחלקו באוכלוסייה. בששת החודשים הראשונים של 18', נרשמה ירידה של 38%(!), מ־34% ל־26%. כאן יצוין כי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הכריזה לפני, בדגש על לפני, על פעילות יזומה במגזר הערבי בשת"פ עם הנהגתו.
 
בתחום הבין־עירוני נרשמה ירידה של 27% (בעירוני 16%); ייתכן כי תנועה סתומה אחראית לכך, אבל ייתכן והשלמת כבישים חדשים במקום אדומים (ערד־שוקת, למשל), אחראית לכך. כאשר כביש דמים מוסדר, הוא פשוט מפסיק לספק מכסת קורבנות שנתית.
 
מספר הולכי הרגל שנהרגו נמוך באותו שיעור של הירידה הכללית, וזה כולל גם את גילאי 65+ — הקבוצה הפגיעה ביותר  בין הולכי הרגל.  אותה מגמה חיובית נרשמה גם בין רוכבי האופנועים, אפילו יותר, עם ירידה של 27%.
 
1590042


 וכן, גם בין הנהגים הצעירים נרשמה ירידה, וזו עומדת על 20%. כאן יצוין כי א. נתוני ההרוגים על אופניים חשמליים חמורים ביותר — 10 הרוגים במחצית השנה מול 7 בכל 2017, עלייה של 185%(!) בחישוב שנתי — ונתון שאמור להדליק נורות אדומות בעוצמה רבה; ב. נתונים אלה אינם נמצאים בסך נתוני ההרוגים, ואינם משפיעים על תמונות הבטיחות הכוללת בישראל.
 
סיכום זמני קצר
1.
המגמה הזמנית הזו נראית מעודדת ומהווה בשורה חשובה בתחום הבטיחות. 2. נראה כי פעילות ממוקדת לאורך זמן מניבה פירות. 3. לא להכניס את נתוני הקטל של רוכבי האופניים מסיבות של הגדרה, אינו משרת את עניין הבטיחות, אלא מכסה את המציאות.
 
הנתונים מבוססים על פרסומי רלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים