החל מהיום, יום חמישי 1.11.2018, נכנס לתוקף דירוג חדש של זיהום אוויר לכלי רכב בישראל, המיועד לסמן כלי רכב בעלי מנוע דיזל שיוצרו עד שנת 2007. הדירוג כולל ארבע רמות זיהום – נקי, רגיל, מופחת זיהום, רכב מזהם – ואלו יופיעו ברישיון הרכב. 

רכב מזהם
כלי רכב יוגדר כ"רכב מזהם" בתנאי שיש לו מנוע דיזל, ולפי סוג הרכב/שנתון הבאים:
רכב פרטי (M1) – עד 2004
רכב מסחרי/משא/עבודה מעל 3.5 טון (N2, N3) – עד 2005
מוביל נוסעים עם 9 נוסעים ומעלה (M2, M3) – עד 2005
רכב מסחרי/משא/עבודה עד 3.5 טון (N1) – עד 31.12.2006

*רוב כלי הרכב המזהמים יוצרו יוצרו עד 31.12.2004, שכן החל מ-1 בינואר 2005 נכנס לתוקף תקן זיהום אוויר אירופאי עדכני (יורו 4). לכן, כלי רכב שיוצר מינואר 2005 ואילך לא בהכרח יהיה חייב בהתקנת מסנן חלקיקים, וניתן לבדוק את זה כאן, במחשב של המשרד להגנת הסביבה.


בנוסף לציון ברישיון הרכב, ל"רכב מזהם" תודבק מדבקה על גבי השמשה הקדמית. מדבקה זו מיועדת לרשויות מקומיות, שבשטחן הוגדרו אזורי "אוויר נקי", והכניסה של "רכב מזהם" אליהם אסורה. בעל רכב שייכנס וייתפס, ייקנס ב-3000 שקלים. בחיפה ובקריות כבר הוגדרו אזורים כאלו, ובקרוב יוגדרו אזורים דומים גם בכפר סבא, ירושלים, נתניה ותל אביב.

הדרך להסרת המגבלות עבור רכב מזהם היא באמצעות התקנת מסנן חלקיקים (DPF), מה שישנה את ההגדרה ברישיון ל"מופחת זיהום". עלות ההתקנה תלויה בסוג הרכב, אבל המחיר ההתחלתי לרכב פרטי (M1) מתחיל ב-6000 שקלים (כולל מע"מ ועבודה) וזה אחרי סבסוד של המדינה; ללא הסבסוד, טווח המחירים נע בין 24,000 ל-38,000 שקלים(!).

1605862


כאמור, כלי רכב המוגדרים כ-M1 אינם חייבים להתקין מסננים כאלו – וכדאי לקחת בחשבון כי מדובר במסנן המצריך אחזקה בפני עצמו, כמו גם שינוי שיטת השימוש ברכב. כך, למשל, אין להשאיר את הרכב במצב סרק לפרקי זמן ממושכים ויש להשתמש בשמן מנוע דל-אפר, העלול להיות יקר יחסית.

בשלב זה, הותקנו מסננים ב-250 כלי רכב בלבד, מתוך יעד של 50,000 כלי רכב. התקציב של המדינה לטובת סבסוד התקנת המסננים עומד על 74.8 מיליון שקלים. ההתקנה מבוצעת אצל מספר זכיינים, אך בכל מקרה אין כרגע מלאי של מסננים. יש לקחת בחשבון זמן התקנה של כ-6 שעות.

הבעיה של הרכב הכבד
מי שנמצאים בבעיה קשה אפילו יותר אלו בעלי כלי רכב המוגדרים "כרכב כבד ישן", תת-קטגוריה של "רכב מזהם". קטגוריה זו כוללת כלי רכב מסוג משא/עבודה (מעל 12 טון, דרגת רישיון N3) ומובילי נוסעים מעל 9 נוסעים (דרגות M2 ו-M3), שיוצרו עד ינואר 2005.

תת-קטגוריה זו הוגדרה כמסוכנת ביותר, כך שהחל מ-1 בנובמבר רישיונם של כלי רכב כאלו יחודש רק בתנאי שיותקן בהם מסנן חלקיקים. עם זאת, לבעלי כלי רכב כאלו ניתנת האפשרות לבצע גריטה ולקבל על כך מענק של עד 22,000 שקלים; המדינה הקצתה לתכנית הגריטה תקציב של 100 מיליון שקלים. לפי הפירוט המובא להלן:

מוביל נוסעים, מעל 9 נוסעים, עד 5 טון, עד שנת 2000 – יזוכה ב-5000 שקלים
מוביל נוסעים, מעל 9 נוסעים, עד 5 טון, משנתונים 2001-2005 – יזוכה ב-8000 שקלים
 
מוביל נוסעים, מעל 9 נוסעים, מעל 5 טון, עד שנת 2000 – יזוכה ב-13,000 שקלים
מוביל נוסעים, מעל 9 נוסעים, מעל 5 טון, משנתונים 2001-2005 – יזוכה ב-22,000 שקלים
 
רכב משא/עבודה, מעל 12 טון, עד שנת 2000 – יזוכה ב-11,000 שקלים
רכב משא/עבודה, מעל 12 טון, משנתונים 2001-2005 – יזוכה ב-22,000 שקלים.