החל מהיום, יום חמישי 1.11.18, חלה חובת הדלקת אורות בדרכים הבין-עירוניות גם בשעות היום. התקנה תהיה בתוקף, כמקובל, עד 31.3.2019. הקנס על אי ציות לתקנה זו הינו 100 שקלים ו-2 נקודות. אוטובוסים, מוניות ומשאיות חייבים בהדלקת אורות גם בדרכים עירוניות; דו-גלגליים חייבים בהדלקת אורות בכל הדרכים לאורך כל ימות השנה. 

יש לשים לב כי התקנה מחייבת הדלקה של אור המעבר (אור 'רגיל', רמה אחת לפני אור דרך, הידוע כ'אור גבוה'). שימו לב כי הפעלה של תאורת יום – DRL, אותה תאורת 'לד' עדינה בחזית הרכב הקיימת בדגמים חדשים רבים – אינה מעניקה פטור לחובת הדלקת אור הדרך.

עוד כדאי לשים לב כי הסמליל בלוח המחוונים, המסמן שהתאורה דולקת, זהה גם עבור DRL וגם עבור אורות המעבר – כך שקל מאוד לטעות בסוג התאורה הנדרש. מומלץ לוודא כי סוג התאורה נכון באמצעות מבט.