מספר הבדיקות בישראל עולה באופן משמעותי, והמטרה היא להגיע לאלפי בדיקות ביום. את הבדיקות, הנערכות באתרים פתוחים 24 שעות ביממה ("דרייב אין"), יש לשנע ברכב מקורר ולעשות זאת מספר פעמים רב ככל שניתן. 

יכולת כזאת היא מעבר לכוחותיו של ארגון מגן דוד אדום, וזה פנה לגופים על-מנת שיעזרו בפתרון הבעיה. בהנהלת קבוצת שלמה נענו לבקשה ודאגו לספק למגן דויד אדום חמישה רכבי קירור ייעודיים על-מנת שיעבירו בדיקות למעבדות ותרומות דם לבנק הדם ולמוקדים נוספים. 

כאן יצוין כי חמשת רכבי הקירור הינם תרומה של קבוצת שלמה למאבק בקורונה. תרומה זו מצטרפת לתרומת אלדן למאבק זה, ואנחנו מבקשים לציין זאת לשבח ולפרגן לשני הגופים האלה על פעילותם זו.