עקב פניות שהגיעו לרשות המיסים בדבר חישוב שווי שימוש ברכב ביחס לעובדים שיצאו לחל"ת, פרסמה הרשות ב-2.4.20 כללים ביחס למצב החדש שנוצר.

כידוע, מעסיק שהעמיד רכב לרשות עובד, חייב לזקוף לו הכנסה לפי השווי שנקבע בתקנות מס הכנסה. חישוב שווי השימוש מלא גם כאשר הרכב נמצא ברשות העובד רק חלק מהחודש. בנוסף, קובעים הכללים, כי כאשר העובד מתחיל עבודה או עוזב אותה במהלך חודש קלנדרי, ייעשה אז חישוב יחסי לפי הימים בהם הרכב היה ברשותו בפועל.

1609322
צילום: יח"צ

ימי קורונה וחל"ת
המצב המיוחד בו עובדים יצאו לחל"ת לתקופה שאינה ידועה ואלה החזירו את הרכב, הביא לכך שהכללים ביחס לשווי שימוש יחסי יחולו גם על עובדים אלה, כך הודיעה רשות המיסים. כלומר, שווי השימוש יחושב לפי הימים בחודש בו הרכב היה ברשתות העובד, עד שיצא לחל"ת. חישוב יחסי זה ייעשה גם עם חזרתם של העובדים לעבודה, כאשר נקודת המוצא תהיה היום בו אלה קיבלו את הרכב בפועל.

רשות המיסים מציינת כי תנאי להקלה זו הוא שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרתו של העובד לעבודה, המעסיק לא העמיד לרשותו רכב.