סנטרו (Cenntro) היא חברה שמרכזה בארה"ב ומתמחה בייצור כלי רכב חשמליים למטרות מסחריות. כיום יש לה שמונה דגמים, שלושה מהם אלה כלים לאזורים תפעוליים או קוודריסייקלים, וחמישה מכהנים בסדרת לוגיסטר (Logistar) בדגמים מ־100 ועד 400 המיועדים להובלת סחורה; הגדול ביותר הוא 400 – מסחרית גדולה למשקל כולל של 6.5 טון עם כושר העמסה של 3.5 טון ו־13.9 מ"ק.

סנטרו מיובאת לישראל על-ידי חברת UDS.

המשך קריאה