פנקס 26, א.ת ישן נתניה | טלפון: 9500* | איש קשר מנהל הסוכנות