קניון רננים קומת קרקע (זמני) | טלפון: 9500* | איש קשר מנהל הסוכנות