האומן 1 ,א. תעשייה דרומי חדרה | טלפון: 9500* | איש קשר מנהל הסוכנות