רחוב 3001, כביש עוקף נצרת, מגדלי נצרת | טלפון: *5501 | איש קשר מנהל הסוכנות

ב'-ג' ה'-ו' 8:30-18:00. ד' ושבת 8:30-16:00 יום א' סגור