המנופים 2 | טלפון: 073-2799222 | איש קשר שירות טלפוני

09:30-18:00

אולם מרכזי DS