המנופים 4 | טלפון: 03-6710599 | איש קשר מנהל הסוכנות