היוצרים 22 | טלפון: 04-9982287 | איש קשר מנהל הסוכנות