גזית 7, צומת סגולה | טלפון: *5502 | איש קשר מנהל הסוכנות