משרד האנרגיה והמים מפרסם את מחירי הדלק לחודש אוגוסט. אחרי הוזלת מחירי הדלק בחודש יולי, ישוב הדלק להתייקר. עקב העלייה במחירי הנפט, יעודכנו מחר (31/7/13) בחצות מחירי הדלק לצרכן. המחיר העדכני עבור ליטר בנזין 95 אוקטן יטפס ב-17 אגורות, המשקפים עלייה של 2.29% במחיר. המחיר החדש יעמוד על 7.60 שקלים לליטר בשירות עצמי ו-7.78 שקלים בשירות מלא.
למרות החלשות שערי החליפין של מטבעות חוץ ושמועות על הוזלה נוספת בתעריפי הדלק, טיפס מחיר הנפט החודש בשיעור של 6.9% וגרר אחריו את ההתייקרות המדוברת.