ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (יום ב'), את התוכנית להנהגת רישיון נהיגה מדורג שנועדה לצמצם את מעורבותם של צעירים בתאונות הדרכים. במקור, לוח הזמנים של החוק שאושר בכנסת עוד מרץ 2012, קבע את החלתו בינואר 2013. אולם יישומו נדחה לאפריל בשל הבחירות. כעת, באיחור קל, נתכנסה ועדת הכלכלה החדשה וזו אישרה את תוכנו.
על פי התוכנית, ניתן יהיה להתחיל בלימודי הנהיגה בגיל 16 וחצי כאשר בגיל 16 ותשעה חודשים ניתן יהיה לגשת לראשונה למבחן המעשי (טסט), במקום בגיל 17 כיום. אולם, הנהיגה תותנה בחובה ליווי של נהג מנוסה (מלווה), במשך 6 חודשים. בתקופה זו בידי הנהג יהיה היתר נהיגה ולא רישיון נהיגה.

תקופת הליווי
משך הליווי יכלול 50 שעות לפחות, מהם 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית ו- 15 שעות נהיגה בלילה (לילה מוגדר כבין השעות 21:00 עד 06:00 למחרת). בנוסף, תקופת הליווי תחולק לשניים, ב-3 החודשים הראשונים יתבצע הליווי ביום ובלילה, וב-3 החודשים האחרונים רק בלילה. לטענת משרד התחבורה, לתקופת הליווי יש השפעה חיובית ביותר על התנהגותו של הנהג והארכת תקופת הליווי עשויה לצמצם את מעורבותם של צעירים בתאונות הדרכים.

בתום תקופת הליווי ולאחר קבלת הצהרה אישית חתומה על ידי הנהג והמלווה על ביצוע 50 שעות הלווי הנדרשות, ינפיק משרד התחבורה לנהג החדש רישיון נהיגה קבוע מפלסטיק, עד תום תקופת נהג חדש.
תוכנית הרישיון המדורג תחול על כל תלמיד נהיגה שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי (טסט) החל מ-1 ביולי.