בית המשפט המחוזי בת"א קבע כי אין לבטל כתבי אישום לנהגים שבבדיקת ה"ינשוף" נמצא בדמם 290 מ"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף. וזאת בניגוד להחלטת בית משפט השלום לתעבורה בעניין.

כזכור, בית משפט השלום לתעבורה ביטל כתבי אישום שהוגשו כנגד ששה נהגים, לאחר שבדיקת ה"ינשוף" בעניינם העלתה, כי רמת האלכוהול בגופם עמדה על טווח שבין 265 ל 290 מ"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף. בית משפט השלום ביטל כתבי אישום אלה בהסתמכו על תיק אחר ("עוזרי עינת מלכה" מבית משפט השלום), שהעמידה את רף השכרות על 320 מ"ג אלכוהול. המדינה הגישה ערעור על החלטה זו, בטענה, כי טרם ביטול כתבי האישום, לא דרש ביהמ"ש את תגובת הפרקליטות.

בין לבין, התקבל ערעורה של המדינה על פסק דינו של בימ"ש השלום בעניין עוזרי, ובביהמ"ש המחוזי נפסק, כי רף השכרות יעמוד על 290 מ"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף. לפיכך, התייחס ערעור המדינה במקרה דנן למדיניות האכיפה בתקופה שבין מתן פסקי הדין של המחוזי והשלום בעניין עוזרי.

סגן הנשיא, השופט ד"ר עודד מודריק קבע, כי נוכח פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, ונוכח מדיניות המשטרה, אשר הגישה כתבי אישום בתקופה שבין מתן פסק דינו של בימ"ש השלום בעניין עוזרי ועד למתן פסק דינו של המחוזי בערעור, רק כנגד מי שרף האלכוהול בגופו עמד על 290 מ"ג ומעלה, הרי שביטול כתבי האישום בעניינם של מי מהנהגים שרף האלכוהול בגופם עמד על פחות מ 290 מ"ג- מוצדק.

עם זאת, באשר לנהגים שהואשמו ברף שכרות העומד על 290 מ"ג נקבע, כי על פי פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בערעור, נהג שנמצא אצלו ריכוז של 290 מ"ג אלכוהול בבדיקת "ינשוף" הוא בגדר "שיכור", ולכן, יש להשיב לתוקף את כתבי האישום כנגד מי שנמצאו אצלו 290 מ"ג אלכוהול.
לאתר המשפט הישראלי פסק דין